Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-17 10:57:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Lars Save föreslås till ny ordförande i Amnode

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma den 23 maj i Gnosjö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Michael Lindström, Peter Larsson, Lars Save samt nyval av Lars Dalin och Sam Olofqvist till styrelsen. Lars Save föreslås väljas till ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande Tarja zu dem Berge och styrelseledamoten Bajram Nuhi har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 8,0 miljoner kronor som aviserades igår den 16 april.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

Läs mer om Amnode AB