Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-17 11:56:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Enrad AB: Enrads styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i energilösningsbolaget Enrad kallas till årsstämma torsdagen den 17 maj i Borås.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Peter T Johansson, Carl-Johan Ahl, Jakob Granström och Frank Hallberg. Jakob Granström föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 4,0 miljoner nya aktier.

Läs mer om Enrad AB