Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-26 11:47:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: AlphaHelix tappar intäkter och vänder till förlust i första kvartalet

Life science-bolaget AlphaHelix tappar intäkter och vänder till förlust i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 3,8 miljoner kronor (7,1), en minskning med 46 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (1,0). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,02).

Kassa och bank var på 0,3 miljoner kronor (1,8) per den 31 mars.

"Perioden kännetecknades av en mycket svag försäljning. Det är framförallt dotterbolaget Techtum som tappar försäljning på den svenska marknaden. Jämförelsen med föregående år haltar dock eftersom det var koncernens bästa kvartal någonsin. Under perioden lyckades dotterbolaget AlphaHelix Technologies engagera flera starka distributörer internationellt. Ledningen varnade i tidigare rapporter för att försäljningen skulle minska. Detta på grund av att Techtum fått minskade resurser, till förmån för AlphaHelix Technologies. Dock blev nedgången djupare och mer långvarig än beräknat. Kassaflödet är dock fortsatt positivt, bruttomarginalen är goda 49 procent och soliditeten acceptabla 34 procent", skriver bolaget i delårsrapporten.

Dotterbolaget Techtum lider fortfarande av att bolaget tappade KAPA som agentur.
AlphaHelix Technologies fortsätter med sin internationella expansion och har nu distributörssamarbeten i ett stort antal länder. Försäljningen av Rob går långsammare än budgeterat men försäljningen ökar successivt med ökat antal distributörer.

AlphaHelix vd Peter Herte lämnade i januari sin position med omedelbar verkan, efter en överenskommelse med styrelsen. Tidigare vd Mattias Molin gick in som interims-vd. Rekrytering av ny vd har inletts, skriver bolaget.


AlphaHelix, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 3,8 7,1 -46,5%
Rörelseresultat -0,9 1,0
Rörelsemarginal 14,1%
Resultat före skatt -0,9 1,0
Nettoresultat -0,9 1,0
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,02

Läs mer om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB