Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-27 10:54:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Consensus Asset Management AB: Consensus ökar intäkterna och vinsten kraftigt i första kvartalet

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management ökar intäkterna och vinsten kraftigt i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Rörelseintäkterna steg till 16,2 miljoner kronor (9,6), en ökning med 69 procent mot föregående år. Provisionsnettot ökade till 15,6 miljoner kronor (9,3).

Rörelseresultatet ökade till 4,1 miljoner kronor (1,5).

Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 miljoner kronor (1,1). Resultat per aktie hamnade på 0,40 kronor (0,14), vilket innebär en ökning med 186 procent mot föregående år.

Bolaget hade ett bra kvartal för samtliga områden. Omsättningsökningen är främst drivet av ett starkt förvaltningsresultat i början av året. Consensus Småbolag gav en hög avkastning i januari, vilket innebär rörliga intäkter för bolaget. Fonden har sedan backat under resterande del av kvartalet.

Andelen fasta förvaltningsintäkter fortsätter successivt att öka i takt med stigande volymer. Övriga delar som aktiehandel och strukturerade produkter har fortsatt leverera på samma nivåer som senaste året.

Med start den 3 januari har även merparten av intäkter hänförliga till fondersättning, så kallad kick-back upphört. Resultatbortfallet för Consensus beräknas till 1,2 miljoner kronor för helåret 2018.

Bolaget rekryterar till Malmökontoret som har flyttat in i Turning Torso. Satsningen i Malmö väntas ge en negativ resultatbelastning på 3 miljoner kronor för 2018.


Consensus, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Intäkter 16,2 9,6 68,8%
Provisionsnetto 15,6 9,3 67,7%
Rörelseresultat 4,1 1,5 173,3%
Nettoresultat 3,0 1,1 172,7%
Resultat per aktie, kronor 0,40 0,14 185,7%

Läs mer om Consensus Asset Management AB