Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-03 10:38:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aptahem AB: Aptahem rapporterar oförändrad omsättning men minskar nettoresultat under första kvartalet

Forskningsbolaget Aptahem redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick i slutet av perioden till 17,6 miljoner kronor (18,9).


Aptahem, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0 0
Resultat före skatt -3,1 -1,9
Nettoresultat -3,1 -1,9

Läs mer om Aptahem AB