Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-07 11:29:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: QuickCool kallar till extra stämma den 4 juni

Aktieägarna i medicinteknikbolaget QuickCool kallas till extra bolagsstämma måndag den 4 juni i Lund.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15,94 miljoner och högst 63,75 miljoner aktier.

Styrelsen har på årsstämma den 3 maj 2018 erhållit bemyndigande att emittera aktier eller teckningsoptioner. Styrelsen vill ha ytterligare bemyndigande från stämman att besluta om emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Läs mer om QuickCool AB