Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-09 15:11:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrainCool AB: Braincool ökar omsättning och minskar förlusten något i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Braincool redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget minskar förlusten något.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -6,5 miljoner kronor (-7,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,31).

Bolagets Princess-studie går in i ett slutskede och resultatet av den sista patienten i studien om totalt 700 personer utvärderades i slutet av april.

Nu sammanställer bolaget materialet och de kommer presentera det på ett ledande internationellt vetenskapligt möte under hösten 2018.


Braincool, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,2 0
Rörelseresultat -6,5 -7,3
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,31

Läs mer om BrainCool AB