Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-15 09:00:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Forskningsbolaget Rhovac handlas idag tisdag den 15 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:6, innebärande att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 18 kronor per aktie.
Teckningstiden löper från 18 maj till 1 juni och handel med teckningsrätter sker den 18 maj till 30 maj.

Läs mer om RhoVac AB