Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-15 08:43:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Camanio Care AB: Camanio Care minskade förlusten under första kvartalet

Hjälpmedelsbolaget Camanio Care redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner kronor (1,7), en ökning med 47 procent mot föregående år. Ökningen beskrivs till viss del bero på att försäljningen i USA börjar ta fart.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,39).

Likvida medel vid periodens utgång var 3,1 miljoner (5,1).


Camanio Care, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 2,5 1,7 47,1%
Rörelseresultat -3,7 -4,0
Resultat före skatt -3,8 -4,0
Nettoresultat -3,8 -4,0
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,39

Läs mer om Camanio Care AB