Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-16 10:56:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cereno Scientific AB: Cereno Scientific kallar till årsstämma den 13 juni

Aktieägarna i forskningsbolaget Cereno Scientific kallas till årsstämma onsdagen den 13 juni i Göteborg.

Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Cereno Scientific AB