Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-16 10:13:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Enrad AB: Enrads styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i energilösningsbolaget Enrad kallas till årsstämma måndagen den 18 juni i Borås.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av Peter T Johansson, Carl Johan Ahl,
Jakob Granström och Frank Hallberg. Jakob Granström föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 3 miljoner och högst 15 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 4 miljoner nya aktier.

Läs mer om Enrad AB