Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-17 13:00:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Enrad AB: Enrad ökar intäkterna men förlusten steg i första kvartalet

Energilösningsbolaget Enrad redovisar ökade intäkter samtidigt som förlusten steg i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 1,3 miljoner kronor (0,8), en ökning med 63 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt och nettoresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på -0,35 kronor.

Kassa och bank var på 0,9 miljoner kronor (0,5) per den 31 mars.

"Vi har nu avslutat allt kring VVS-verksamheten som en av grundarna tidigare drivit i bolaget. Detta innebär också att vi tappar omsättning men det är något vi ser att vi kommer att hämta hem. En del förseningar gör att vi haft arbeten ända in i maj månad och fått köpa in tjänster till en betydligt högre timkostnad. Detta kommer tillfälligt dra ner vår bruttomarginal. Vi har även ett antal större engångsposter i form av rekryteringar till försäljning, produktion, uppstart IT-system och flertalet mässor som belastar resultatet", kommenterar vd Andreas Bäckäng i delårsrapporten.


Enrad, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,3 0,8 62,5%
Rörelseresultat -1,8 -0,8
Resultat före skatt -1,8 -0,9
Nettoresultat -1,8 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,35

Läs mer om Enrad AB