Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-17 17:25:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Exalt AB: Exalt kallar till årsstämma den 18 juni

Aktieägarna i fiberspecialisten Exalt kallas till årsstämma måndagen den 18 juni i Sundbyberg.

Valberedningen kommer lämna förslag till val av styrelseledamöter cirka en vecka före årsstämman.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad kvittningsemission till Johan Stenman genom Förvaltor AB. Villkoren är att 8,0 miljoner kronor av lån kvittas mot aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Syftet med denna åtgärd är att stärka balansräkningen och minska bolagets finansiella kostnader.

Styrelsen föreslår även att en förlängning av teckningsperioden för teckningsoptionerna 2015/2017. Teckningsperioden föreslås förlängas till den 31 december 2019 med i övrigt oförändrade villkor. Styrelsen anser inte att en förlängning av teckningstiden innebär att väsentlig nackdel uppstår vare sig för teckningsoptionsinnehavarna eller för de befintliga aktieägarna i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Läs mer om Exalt AB