Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-21 11:01:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Camanio Care AB: Camanio Care minskade förlusten under första kvartalet (R)

(Bolaget har korrigerat nettoomsättningen från tidigare 2,5 miljoner kronor. Detta då koncerninterna poster om cirka 0,5 miljoner kronor tidigare inkluderades)

Hjälpmedelsbolaget Camanio Care redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (1,7). Ökningen beskrivs till viss del bero på att försäljningen i USA börjar ta fart.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,39).

Likvida medel vid periodens utgång var 3,1 miljoner (5,1).


Camanio Care, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 1,9 1,7
Rörelseresultat -3,7 -4,0
Resultat före skatt -3,8 -4,0
Nettoresultat -3,8 -4,0
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,39

Läs mer om Camanio Care AB