Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-22 10:49:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om FX International AB: FX International vidtar åtgärder för att säkra fortsatt notering på Aktietorget

Valutahandelsbolaget FX International vidtar åtgärder för att säkra en fortsatt notering på Aktietorget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att bolagets vd Lars Eriksson fällts för insiderbrott. Aktietorget har flyttat aktien till observationslista och hotat med avnotering om bolaget inte byter vd och stärker upp styrelsen.

FX International meddelar nu att en grupp investerare, anförda av det danska corporate finance-bolaget Uccu, har förklarat sig beredda att tillskjuta 3,0 miljoner kronor till bolaget mot erhållande av 6,0 miljoner aktier, vilket motsvarar 58 procent av kapital och röster i bolaget. Erbjudandet motsvarar därmed ett pris på 50 öre per aktie. Aktierna kommer placeras ut hos Uccus kunder, vilket innebär att ingen enskild aktieägare att nå upp till gränsen för budplikt.

Investerarna önskar att Lars Erikssons fordran på bolaget om 0,5 miljoner kronor konverteras till aktier till kursen på 50 öre, de önskar också en option att förvärva ytterligare 3,0 miljoner aktier om 18 månader till lösenpriset 2 kronor per aktie, ett optionsprogram för ledande befattningshavare om högst 2,5 miljoner aktier med lösenkurs 2 kronor om 18 månader samt en option till ett av Michal Kliman utsett bolag att teckna 1,65 miljoner aktier om 24 månader till lösenkurs 3,50 kronor.

Investerarna föreslår att styrelsen kompletteras med tre personer, däribland Michal Kliman samt att Johan Wiklund kvarstår som styrelseordförande. Michal Kliman är vd för FX Internationals samarbetspartner Valor. Valor är ett slovakiskt kapitalförvaltningsbolag registrerat hos den slovakiska motsvarigheten till Finansinspektionen.

Den nya styrelsen avser att utse ny vd för FX International. Lars Eriksson och Carl-Henric Nilsson kommer då att avgå som styrelseledamöter. Lars Eriksson kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för drift och utveckling av valutahandeln och handelsalgoritmen.
Uccu ser positivt på möjligheterna att anskaffa kapital till FX Internationals valutahandel.

FX Internationals nuvarande styrelse tillstyrker investerarnas förslag eftersom detta är mest förenligt med bolagets och dess aktieägares intressen. Alternativet till den föreslagna lösningen är avnotering från Aktietorget och likvidation av bolaget. Mot denna bakgrund är det motiverat att ge viss rabatt på aktiens marknadspris.

Erbjudandet är villkorat av Aktietorgets godkännande av fortsatt notering samt att
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget. Styrelsen avser kalla till bolagsstämma så snart Aktietorget godkänt att FX International kan vara fortsatt noterat efter det att de föreslagna ändringarna genomförts.

Läs mer om FX International AB