Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-22 15:14:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Skogsförvaltarbyte dämpade Latvian Forests avverkning under första kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest ökade både omsättningen och nettoresultatet i först kvartalet. Bytet av skogsförvaltare påverkade samtidigt avverkningsvolymen och ökat kostnaderna.

Omsättningen uppgick till 49 600 euro (10 500). Operativt rörelseresultatet blev -111 200 euro (-85 700). Värdeförändring av skog var 333 000 euro (179 200).

Resultatet efter skatt blev 155 200 euro (62 000).

Fastighetsinnehaven uppgår till 9 665 hektar (9 368) och virkesvolymen till cirka 1 035 000 kubikmeter (929 525).

Avverkningstakten har enligt bolaget ökat betydligt under andra kvartalet till följd av en gynnsam virkesmarknad.

Bolagsledningen har, som bolaget tidigare meddelat, beslutat att genomföra ett byte från den tidigare skogsförvaltaren SIA “VDI Energy” till SIA Future Forest. Förvaltarbytet har resulterat i en kostnadsökning på 41 900 euro, inklusive ökad personalkostnad,
under det första kvartalet. Det uppges vara en engångskostnad.

"Arvodet för den nya skogsförvaltaren är mera resultatdrivet och kommer därför att
återspeglas i en högre effektivitet", uppger Latvian Forest.

Under första kvartalet har bolaget endast kunnat avverka 1 248 kubikmeter, vilket bara är en del av planerade avverkningsvolymer. Det uppges bero på det tidigare nämnda skogsförvaltarbytet. Bolagsledningen har fattat beslut om att genomföra avverkningar motsvarande 40 000 kubikmeter under 2018.

Läs mer om Latvian Forest Company AB