Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-09 13:10:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om BrainCool AB: INTÄKTER ÖKADE 1 KV, MINSKAD FÖRLUST

STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgsbolaget Braincools rörelseintäkter uppgick under det första kvartalet till 1,2 miljoner kronor (0,6) och resultatet blev -6,5 miljoner kronor (-7,3).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Koncernens varulager uppgick vid periodens utgång till 10 miljoner kronor (10) och likvida medel till 18,3 miljoner (0,5).

Braincool har renodlat verksamheten med fokus på två affärsområden - Brain Cooling och Pain Management. Det första området är nu inne i en lanseringsfas parallellt med fortsatt deltagande i flera stora internationella hypotermistudier vars utfall kommer påverka marknaden.

"Braincool har säkerställt de finansiella medel som krävs för att genomföra strategin att bygga upp två starka affärsområden, Brain Cooling och Pain Management", heter det.            
          

Läs mer om BrainCool AB