Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-23 11:14:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aptahem AB: Aptahem kallar till extra stämma för att godkänna emissionsbemyndigande

Aktieägarna i forskningsbolaget Aptahem kallas till extra bolagsstämma den 7 juni i Malmö.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att kunna besluta om nyemission av konvertibler. Summan av nominellt belopp för samtliga konvertibler som utges med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 miljoner kronor.

Läs mer om Aptahem AB