Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-24 11:27:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ecoclime Group AB: Ecoclime ökade omsättningen kraftigt i första kvartalet

Inomhuskomfortbolaget Ecoclime ökade omsättningen kraftigt under första kvartalet jämfört med samma period året innan, i linje med förra kvartalsrapporten.

Omsättningen uppgick till 9,9 miljoner kronor (0,3), en ökning med 3 200 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 2,3 miljoner kronor (0,0), med en ebitda-marginal på 23,2 procent.

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (0,0), med en rörelsemarginal på 7,1 procent.

"I ventilationsverksamheten är det normalt att första kvartalet är svagare, något som kommer att förbättras under resten av året som resultat av en stark orderingång i Flexibel Luftbehandling under första kvartalet och förvärvet av SDC-Automation. Rörelseresultatets relativt låga marginal baseras på en av styrelsen beslutad offensiv avskrivningspolicy där en stark balansräkning och likvida tillgångar är prioriterade framför höga EBIT-marginaler. Ett medvetet val för att minimera riskerna inom ramen för den accelererade tillväxtstrategin", kommenterar bolaget.


Ecoclime, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 9,9 0,3 3 200,0%
EBITDA 2,3 0,0
EBITDA-marginal 23,2%
Rörelseresultat 0,7 0,0
Rörelsemarginal 7,1%
Resultat före skatt 0,7 0,0

Läs mer om Ecoclime Group AB