Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-29 11:01:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec sätter upp nytt mål att nå positivt kassaflöde i fjärde kvartalet i år och vinst 2019

Miljöteknikbolaget Recyctec har beslutat att anta nya finansiella mål. Det innebär att bolaget ska nå ett positivt kassaflöde i fjärde kvartalet 2018. Recyctec ska därefter 2019 nå en omsättning på 22 till 24 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 2 till 5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Recyctec kjänner idag, dels med den positiva trenden i försäljningen med den tidigare kommunicerade försäljningen under första kvartalet om 2,6 miljoner kronor och med
förväntningen om en försäljning på 3,5 miljoner kronor under andra kvartalet och dels med den stabila produktionen en trygghet i att anta en ny finansiell målsättning. För att nå målsättningen om ett positivt kassaflöde under fjärde kvartalet 2018 krävs dock att bolaget inte blir återbetalningsskyldiga av EU-stödet om 2,5 miljoner kronor.

Det tidigare långsiktiga finansiella målet för 2020, som antogs i november 2016, överges dock. Det innebar att bolaget år 2020 skulle omsätta mer än 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal överstigande 30 procent. Styrelsen anser att det målet inte längre är realistiskt. Recyctec kommer återaktivera sin exportförsäljning när bolaget genererar ett positivt resultat och styrelsen återkommer då med en ny långsiktigt finansiellt mål.

- Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, kommenterar vd Niklas Ekman.

Läs mer om Recyctec Holding AB