Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-30 10:38:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec ökar omsättning och förbättrar rörelseresultat under första kvartalet, positiva signaler från kunder

Miljöteknikbolaget Recyctec redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,1), en ökning med 136 procent mot föregående år.

Bolagets vd Niklas Ekman skriver att man under det första kvartalet 2018 har kunnat kapitalisera på den pipeline som bolaget hittills har byggt upp genom fortsatt försäljningstillväxt, högre priser på teknisk glykol och ökad försäljning av EarthCare till Ahlsells.

Vd:n delger att man har erhållit positiva signaler från kunder och distributörer. Under kvartalet har man exempelvis haft en ökad försäljning av bolagets egen produkt EarthCare, genom vilken företaget har en högre bruttomarginal än vid försäljning av teknisk glykol.

Ekman är förhoppningsfull om att bolaget kommer att notera en fortsatt försäljningstillväxt under 2018. Målsättningen är att nå en försäljning om 3,5 miljoner kronor under det andra kvartalet 2018, vilket vd:n bedömer vara en rimlig målsättning.

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-3,7).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-3,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,4 miljoner kronor (-4,2).

Kassan uppgick till 0,9 miljoner kronor per utgången av kvartalet (0,6).


Recyctec, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 2,6 1,1 136,4%
Rörelseresultat -2,1 -3,7
Resultat före skatt -2,3 -3,8
Nettoresultat -2,3 -3,8
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,4 -4,2

Läs mer om Recyctec Holding AB