Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-30 14:50:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrainCool AB: Braincool avser dela ut Polarcool till aktieägarna

Medicinteknikbolaget Braincool har erhållit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden för en skattefri utdelning av aktierna i dotterbolaget Polarcool, enligt de så kallade Lex Asea-reglerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Braincools styrelse påbörjade under april en process för att förbereda organisationen inför en avknoppning och marknadsnotering av dotterbolaget Polarcool. Dotterbolaget fokuserar på idrottsmedicin och mer specifikt nedkylning av hjärnan vid hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner. Bolagets produkt Polarcap kan snabbt sättas in vid skadetillfälle och diagnos.

- Vi går nu vidare med att forma en styrelse för Polarcool och utarbeta en detaljerad affärsplan med kapitalisering, villkor för utdelning av aktierna, noteringsprospekt, kallelse till extra bolagsstämma med mera Vi har hittills drivit lex Asea-processen internt och i egen regi utan några direkta kostnader för externa rådgivare, kommenterar Braincools vd Martin Waleij. Mer information om utdelningen kommer lämnas i juni.

Läs mer om BrainCool AB