Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-06-04 18:46:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased företrädesemission tecknades till 80 procent, bolaget tillförs 13,4 miljoner kronor

Fastighetsautomationsföretaget Raybased har under maj genomfört en företrädesemission, som tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 2,5 miljoner kronor.

Emissionen tecknades till 80 procent med hjälp av garanter, företagsledning och såväl nya som gamla aktieägare.

"Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter", säger Lennart Olving CEO för Raybased.

Läs mer om Raybased AB