Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2016-03-18 13:29:08

Recyctec Holding AB: Uppdatering produkter, mottagning och försäljning

Recyctec lanserar glykolprodukter för värme/kylanläggningar av olika slag samt inom snar framtid även till förbränningsmotorer. 

Recyctec har sedan tidigare levererat glykolkoncentrat till kemikalieindustrin vilket fortfarande görs. Vidare har bolaget sedan november 2015 färdigblandand glykol som är miljövänliga i sin grundform (återanvänd glykol med miljövänliga tillsatser) och som marknadsförs under varumärket ”EarthCare glycol”.
 
Den 11 mars 2016 kommunicerade vi helt nya produkter inom vår produktserie ”återanvänd glykol” mot industri samt förbränningsmotorer med omsättningsberäkning om drygt 5 MSEK under 2016. Mer information kommer i takt med att avtal ingås rörande detta.
 
Försäljning av färdigblandad glykol i egen regi ger en flerdubbelt förbättrad intjäningsförmåga jämfört med enbart försäljning av koncentrat. T.ex. säljs den färdigblandade glykolen med en koncentration av 30 eller 40 % vilket gör att ca 2-3 liter färdigblandad glykol erhålls från 1 liter glykolkoncentrat. Dessutom så görs en inte obetydlig energivinst då slutsteget inte behöver arbeta lika hårt för att ta bort lika mycket vatten.
 
Mottagningen i år av använd glykol beräknas bli ca 3 miljoner liter, observera att detta estimat är baserat på hittills tagna inleveransavtal. Mängden renad glykol beror helt på kvaliteten d.v.s. hur noga avlämnare kan källsortera sina kemikalier. Recyctec med samarbetspartners arbetar intensivt med att förbättra detta i alla led. Processen med detta kan komma att kortas ner väsentligt i och med liggande lagrådsremiss som går ut på att EU:s avfalls hierarki kommer att lagstadgas och detta föreslås träda i kraft redan 1 juli i år.
 
 
Läs gärna mer om EU:s avfallshierarki på Recyctec hemsida:
 
http://recyctec.se/sv/glykol-ateranvandning
 

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB