Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-06-14 07:32:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Freetrailer Group A/S: Freetrailers största teckningsåtagare minskar sitt teckningsåtagande till förmån för mindre aktieägare

Teknikbolaget Freetrailer, som är aktiva inom delningsekonomin, ökar antalet aktieägare genom att den största teckningsåtagaren i noteringsemissionen, Dico, meddelat att de är villiga att reducera sitt teckningsåtagande vederlagsfritt med 64 913 aktier till förmån för personer som inte kunde tilldelas en minimumpost. Efterfrågan på aktier vid minsta teckningsnivån om 200 aktier var större än utbudet.

Feetrailer tillförs genom emissionen totalt 14 miljoner danska kronor före emissionskostnader om cirka 2,1 miljoner kronor. Släpbolaget tillförs totalt 1 147 nya aktieägare efter emissionen.

Freetrailer börjar handlas idag på Spotlight.

Läs mer om Freetrailer Group A/S