Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-06-11 14:14:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ADONnews Sweden AB: Adonnews i omvänt förvärv med danska Evendo International

Annonslösningsbolaget Adonnews har ingått ett avtal om att förvärva danska Evendo International för 90 miljoner kronor i nyemitterade aktier. Det sker genom ett omvänt förvärv där ägarna till Evendo efter transaktionen kommer att äga 85 procent av de utestående aktierna i Adonnews och upp till 97,1 procent av rösterna.

Evendo har tagit fram och marknadsför digitala eventplaneringslösningar.

"Adonnews har under en längre tid drivit verksamhet utan att uppnå en tillfredsställande lönsamhet varvid bolaget tvingats genomföra ett flertal nyemissioner. Med den senaste tidens kursutveckling har bolagets styrelse gjort bedömningen att fler emissioner inte är till gagn för aktieägarna och att ett förvärv av en expansiv verksamhet med kapitalstarka ägare vore ett sätt att utnyttja det noterade bolagets noterade ställning. Bolagets ledning har fört ett antal diskussioner med möjliga partners under våren 2018", skriver Adonnews som bakgrund till den föreslagna transaktionen.

Den nya koncernen beskrivs ha en nettoomsättning proforma för januari-mars i år om 3,5 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat på -2 miljoner kronor.

Transaktionen behöver godkännas vid en extra bolagsstämma den 11 juli och inför det har aktieägare som representerar 45,8 procent av kapital och röster i Adonnews gett sitt stöd för affären.

"Förvärvet av Evendo kommer avsevärt att stärka Adonnews egna kapital och ge aktieägarna ett potentiellt värdefullt ägande i ett välskött bolag med tydliga expansionsmöjligheter. Samtidigt kommer den existerande verksamheten att delas ut till aktieägarna och ges tid att expandera i en mindre publik miljö", skriver Adonnews i sitt pressmeddelande.

Adonnews kommer framöver att behöva genomgå en ny noteringsprövning för fortsatt notering på Spotlight Stock Market. Evendo och bolaget har på förhand initierat en sådan noteringsprocess.

Läs mer om ADONnews Sweden AB