Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-06-14 10:52:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Calmark Sweden AB: Calmarks nyintroduktion på Spotlight blev fulltecknad

Medicinteknikbolaget Calmarks nyemission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market blev övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningstiden avslutades den 11 juni och nyemissionen av units tecknades till 23 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100,4 procent.
Bolaget tillförs 23 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,8 miljoner kronor och får 250 nya aktieägare. Första handelsdag på Spotlight för B-aktien blir den 6 juli. Sedermera Fondkommission blir likviditetsgarant för aktien.

"Jag vill tacka alla investerare som valt att teckna i emissionen. Vi är nöjda med utfallet och ser fram emot vårt fortsatta arbete med att färdigställa våra produkter och lansera dessa på marknaden. Under 2018 kommer vi att påbörja uppbyggnad av produktion och fortsätta vår CE-märkningsprocess. Vi ser en bra potential i Calmark och vi är säkra på att våra produkter kommer att göra skillnad för de minsta patienterna", kommenterar vd Anna Söderlund.

Calmark emitterar 5,00 miljoner B-aktier och 3,00 miljoner teckningsoptioner TO 1B. Bolaget har därefter 10,40 miljoner aktier utestående, varav 0,54 miljoner A-aktier och resterande B-aktier. Därutöver finns 3,00 miljoner teckningsoptioner TO 1B som kan utnyttjas för att teckna B-aktier till teckningskursen 5,40 kronor per aktie i maj till juni 2019.

Sedermera Fondkommission är Calmarks finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight.

Läs mer om Calmark Sweden AB