Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-06-21 06:29:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: QuickCool ingår finansieringsavtal med EHGO och Alpha Blue Ocaen

Medicinteknikbolaget QuickCool har ingått ett finansieringsavtal med EHGO, European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc, innebärande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

QuickCool kommer under en period på 18 månader att erhålla 14,0 miljoner kronor och om bolaget önskar kan ytterligare 12 miljoner kronor emitteras. Utnyttjas samtliga medföljande teckningsoptioner kan potentiellt ytterligare 7,8 miljoner kronor tillföras.

Syftet med finansieringsavtalet är att säkerställda bolagets finansiering. Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmaste 18 månaderna och finansiera avslutningen av bolagets CE-märkningsaktiviteter, samt produktionsstart och marknadslansering.

Årsstämman den 3 maj och den extra bolagsstämman den 4 juni 2018 bemyndigade styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner. Dessa bemyndiganden har möjliggjort detta finansieringsavtal.

"Vi har undersökt och utvärderat ett flertal olika finansieringsalternativ som är både kostnadseffektiv och flexibel för bolaget och våra aktieägare. Den här finansieringslösningen passar vårt kortsiktiga behov av kapital för orderläggning av komponenter, för slutförandet av vår CE-märkningsprocess samt initiala marknadslansering. Samtidigt möjliggör den en potentiell buffert för snabbare expansion och större mångsidighet i ett längre perspektiv. Vi kan nu fokusera på planeringen inför vår lansering utan att tappa fart", säger QuickCools vd Fredrik Radencrantz.

Utnyttjas det totala åtagandet, vilket innebär konvertibla skuldebrev om 26 miljoner kronor i sammanlagt nominellt belopp, kommer kostnaderna för bolaget för bland annat finansiella och juridiska tjänster uppgå till 7 procent av det totala åtagandet. I det fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av det totala åtagandet.

Läs mer om QuickCool AB