Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-07-11 09:29:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ADONnews Sweden AB: Adonnews stämma godkände omvänt förvärv av danska Evendo

Annonslösningsbolaget Adonnews extra bolagsstämma idag den 11 juli godkände det omvända förvärvet av danska Evendo International som aviserades den 11 juni. Det framgår av kommunikén från stämman.

Bolagsstämman beslutade att införa två aktieslag, röststarka A- och röstsvaga B-aktier där befintliga aktier blir B-aktier. Adonnews kommer att byta namn till Evendo. Bolaget ska genomföra en riktad kvittningsemission, vilket innebär att Kasper Larsen blir ny huvudägare med 52,6 procent av kapitalet och 79,6 procent av rösterna i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Kasper Larsen undantag från budplikt.

Bolagsstämman beslutade att entlediga samtliga befintliga styrelseledamöter och i deras ställe utse Kasper Larsen, Ivan Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg till nya styrelseledamöter. Vidare beslutade bolagsstämman att inte genomföra den av styrelsen föreslagna sammanläggningen av aktier.

Läs mer om ADONnews Sweden AB