Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-15 08:36:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: OptiMobile minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet, avser stärka organisation

Telekombolaget OptiMobile redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,8), en minskning med 38 procent mot föregående år.

Periodens omsättning är framförallt hänförlig till Netmore Group och Telenor Sverige.

Bolagets vd Lars Rutegård skriver i en kommentar att under resterande tid av innevarande kvartal kommer man fortsatt att dedikerat arbeta med att realisera OptiMobiles tillväxt och expansionsplan, bland annat genom att förstärka sin sälj- och marknadsorganisation.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-1,4).

Perioden belastades fortsatt temporärt av ökade kostnader hänförliga till anlitade externa konsulter, drivet av ett ökat resursbehov i pågående kundprojekt.

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-1,5).


OptiMobile, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,8 -37,5%
Rörelseresultat -0,7 -1,4
Resultat före skatt -0,7 -1,5
Nettoresultat -0,7 -1,5

Läs mer om OptiMobile AB