Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-22 08:06:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media minskar förlusten i andra kvartalet

Sportmediebolaget Everysport Media redovisar i princip oförändrade intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Omsättningen steg till 25,2 miljoner kronor (25,0), en ökning med 1 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, ökade till 2,6 miljoner kronor (-1,0).
Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-4,9).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-5,1). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,05).

Kassa och bank var på 4,0 miljoner kronor (3,0) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 0,9 miljoner kronor (-1,5) i andra kvartalet.

Everysport Medias målsättning är att under 2018 kvartalsvis fortsätta att leverera ett positivt ebitda-resultat. Detta huvudmål kan under 2018 medföra att omsättningstillväxten blir svag eftersom att olönsamma projekt och affärer fasas ut. Samtidigt som lönsamhet på kort sikt ska säkerställas kommer flertalet utvecklingsprojekt initieras och lanseras under 2018. Dessa nya projekt i kombination med en stabil underliggande lönsamhet ska skapa förutsättningar för bolagets långsiktiga tillväxt och värdeskapande.


Everysport Media, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 25,2 25,0 0,8%
Rörelseresultat -0,5 -4,9
Nettoresultat -0,6 -5,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,05

Läs mer om Everysport Media Group AB