Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-23 09:27:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ökade omsättningen och resultatet i andra kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 309 500 euro (101 100).

Operativt rörelseresultatet blev -173 500 euro (-3 400). Värdeförändring av skog var 122 200 euro (178 000).

Rörelseresultatet blev 295 700 euro (174 600). Resultatet före skatt var 270 500 euro (159 300). Resultatet efter skatt blev 270 500 euro (140 400).

Bolaget uppger att kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredsställande. En ökning av externa kostnader, råvaror och förnödenheter förklaras med en mera aktiv insats av skogsförvaltningen samt avverkningar.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för rapporten till 10 020 hektar. Bolaget har lyckats att sälja 7 560 kubikmeter i avverkningsrätter för 278 000 euro. Virkesvolymen uppskattas till 1 034 000 kubikmeter (940 000).

Läs mer om Latvian Forest Company AB