Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-28 14:45:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gullberg & Jansson AB: Gullberg & Jansson ökar intäkterna och resultatet i andra kvrtalet

Poolspecialisten Gullberg & Jansson redovisar ökande intäkter och resultat i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 45,0 miljoner kronor (38,1), en ökning med 18 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 5,0 miljoner kronor (4,3), med en rörelsemarginal på 11,1 procent (11,3).

Resultatet före skatt var 4,9 miljoner kronor (4,3).

Resultatet efter skatt blev 3,8 miljoner kronor (3,3). Resultat per aktie hamnade på 0,45 kronor (0,39), vilket innebär en ökning med 15 procent mot föregående år.

Kassa och bank var på 6,5 miljoner kronor (3,9) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,2 miljoner kronor (-0,5) för det första halvåret 2018.

Gullberg & Jansson hade en svag start på året i det första kvartalet.

"Under andra kvartalet ökade dock omsättningen med 18 procent till följd av det fina vädret under senvåren och sommaren. Intresset för pool har ökat markant men tyvärr har igångsättande av poolprojekt inte ökat i samma takt på grund av begränsade resurser hos poolbyggarna", kommenterar vd Peter Bäck i delårsrapporten.

"Våra måttbeställda exklusiva pooltak har blivit en stor framgång på framför allt den svenska marknaden. Även försäljningen av tillbehörsprodukter har haft en positiv utveckling under perioden", fortsätter Peter Bäck.

Rörelseresultatet för det första halvåret 2018 försämrades jämfört med samma period i fjol, vilket beror på en förändrad produktmix samt en negativ valutapåverkan.

Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Marknaden och efterfrågan av bolagens produkter är i stor utsträckning väderberoende.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att växa med fokus på lönsamhet, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.


Gullberg & Jansson, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 45,0 38,1 18,1%
Rörelseresultat 5,0 4,3 16,3%
Rörelsemarginal 11,1% 11,3%
Resultat före skatt 4,9 4,3 14,0%
Nettoresultat 3,8 3,3 15,2%
Resultat per aktie, kronor 0,45 0,39 15,4%

Läs mer om Gullberg & Jansson AB