Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-09-03 09:35:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Orezone AB: Orezone kallar till extra stämma för att godkänna riktad nyemission och ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i prospekteringsbolaget Orezone kallas till extra bolagsstämma den 19 september på Arlanda.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den riktade nyemission till Caldera Ridge Capital som aviserades den 24 augusti. Den riktade nyemissionen är på 73,0 miljoner aktier till teckningskursen 5 öre per aktie, vilket tillför bolaget 3,65 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vidare föreslås Martin Boldt Christmas som representant för Caldera Ridge Capital att väljas till ny styrelseledamot i bolaget.

Läs mer om Orezone AB