Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-09-03 15:23:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool avropar tredje konvertibellånet från EHGO

Medicinteknikbolaget Quickcool har begärt att den tredje tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2 miljoner kronor, ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Quickcool tidigare har meddelat om.

Konvertiblerna kan konverteras till aktier i Quickcool. European High Growth Opportunities Securitization Fund har ensamrätt att teckna sig för konvertiblerna genom kontant betalning. Konvertiblerna utfärdas till ett teckningspris som motsvarar hundra procent av deras totala nominella värde, heter det i pressmeddelandet.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning 12 månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras dessförinnan. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp om 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista.

Styrelsen har vidare beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att utfärda 428 571 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie i Quickcol under tre år från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till ett lösenpris på 1,40 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Quickcool att erhålla 600 000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna.

Läs mer om QuickCool AB