Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-09-12 14:46:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Lansering av Optimobiles tjänst hos Polkomtel försenas till fjärde kvartalet

Optimobile har nu genomfört slutleverans till Polkomtel-gruppen. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt kommer utökade användartester att genomföras, uppger telekombolaget i ett pressmeddelande.

Detta innebär att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i tredje kvartalet 2018 kommer att förskjutas in i fjärde kvartalet. Inom Polkomtel-gruppen pågår förberedelser för en lansering av tjänsten, heter det.

Användartester av Optimobiles tjänst uppges hittills ha fallit väl ut och tjänsten har mottagits positivt av de abonnenter som erbjudits möjligheten att testa tjänsten. Resultatet visar enligt bolaget att en betydande andel använder tjänsten kontinuerlig.

"Den framflyttade lanseringen av tjänsten kommer att resultera i en tidsförskjutning av licensintäkterna för projektet. Mot bakgrund av det är styrelsens uppfattning att huvuddelen av de licensintäkter som bedömts inkomma för räkenskapsåret 2018 istället kommer att inflyta i början av räkenskapsåret 2019. Därigenom kommer även bolagets totala prognostiserade intäkt för räkenskapsåret 2018 att påverkas", uppger Optimobile.

Läs mer om OptiMobile AB