Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-09-14 11:32:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiFreeze AB: OptiFreeze får första beställningen på produkten OptiCept

Frysspecialisten Optifreeze har enligt ett pressmeddelande fått sin första order av bolagets produkt OptiCept från ett ledande multinationellt företag inom blomsterindustrin. Ordern är ett resultat av en nyligen undertecknad avsiktsförklaring mellan bolaget och kunden.

Kundens pris uppges vara i enlighet med gällande listpris, med avdrag för en marknads-introduktionsrabatt.

"Specialpriset medges för den första produkten där Optifreeze beaktar det potentiella värdet på växtförökningsmarknaden. Framtida intäkter kommer även att ske i form av royaltyavgifter per stickling som behandlats med Optifreeze teknik. Mervärdet per stickling kommer att delas mellan de båda parterna. Därutöver kommer Optifreeze att generera intäkter genom försäljningen av OptiCap för respektive framtida produktionslinje", uppger bolaget.

Avsikten är att fler OptiCept-linjer ska installeras hos kundens sticklingsanläggningar och denna process kommer att inledas under 2019.

Läs mer om OptiFreeze AB