Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-01 14:07:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Styrelsen föreslår ny koncernstruktur i Raybased för att kunna ta emot investering

Styrelsen i teknikbolaget Raybased föreslår att ett dotterbolag, Raybased Technology, bildas så att bolaget kan ta emot en investering från Techstars. Raybased deltar i Colliers Proptech Accelerator, vilket tidigare kommunicerats, inom vilken Techstars LLC väntas genomföra en investering motsvarande 6 procents delägande i Raybased. Detta kommer att kräva en ny koncernstruktur eftersom Techstars inte investerar i noterade bolag, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De immateriella rättigheterna och nuvarande operativa verksamhet föreslås överföras till marknadsvärde till dotterbolaget. Marknadsvärdet, som inte skall förväxlas med börsvärdet, uppskattas av styrelsen till cirka 50 miljoner kronor, baserat på ackumulerade utvecklingskostnader.

Moderbolaget Raybased blir ett holdingbolag och dotterbolaget får en skuld till moderbolaget motsvarande marknadsvärdet. Moderbolaget fortsätter att vara noterat och har därefter en fordran motsvarande marknadsvärdet på dotterbolaget Raybased Technology samt ett ägande av 94 procent av detta bolag, skriver bolaget vidare.

Techstars blir ägare till 6 procent av Raybased Technology, som då har en skuld till moderbolaget motsvarande marknadsvärdet, mot en investering på 20 000 dollar. Priset bestäms av Techstars standardmodell för denna typ av investeringar.

Läs mer om Raybased AB