Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-25 08:22:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media minskar omsättning men förbättrar resultatet rejält

Sportmediebolaget Everysport Media minskade omsättningen men förbättrade resultatet rejält i det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 20,6 miljoner kronor (22,6), en minskning med 9 procent mot föregående år.

För den del som avser koncernens egna produkter och tjänster ökade däremot omsättningen till 18,1 miljoner kronor (16,7), vilket motsvarar en ökningstakt på 8,5 procent.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-12,9).

Ebitda-resultat blev 2,3 miljoner kronor (-2,4), med en ebitda-marginal på 11,2 procent. Det förbättrade ebitda-resultatet är dels ett resultat av effektiviseringsåtgärder av organisationen men framförallt en ökad försäljning av koncernens egna produkter med högre marginal, uppger Everysport Media.

Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (-11,1).

Everysport Media huvudsakliga mål för 2018 var att kvartalsvis leverera ett positivt ebitda-resultat.

"För det fjärde kvartalet ser vi en fortsatt positiv utveckling och vi bedömer att koncernen kommer att kunna leverera ett positivt ebitda-resultat för det fjärde kvartalet om 1,5-2,0 miljoner kronor. Samtidigt som vi har fokus på att lönsamhet på kort sikt skall säkerställas kommer flertalet utvecklingsprojekt initieras och lanseras under det fjärde kvartalet. Dessa nya projekt i kombination med en stabil underliggande lönsamhet skall skapa förutsättningar för gruppens långsiktiga tillväxt och värdeskapande", skriver företaget i rapporten.

Everysport Media-chefen Hannes Andersson skriver i rapporten att företaget under året fortsatt att rensa bort olönsamma projekt. Fokus är nu på egna produkter och tjänster, vilket enligt honom är det som driver lönsamheten.


Everysport Media, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 20,6 22,6 -8,8%
EBITDA 2,3 -2,4
EBITDA-marginal 11,2%
Rörelseresultat -0,9 -12,9
Nettoresultat -1 -11,1

Läs mer om Everysport Media Group AB