Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-26 12:48:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Axkid AB: Axkid kallar till extra stämma för nyval till styrelsen och beslut om incitamentsprogram

Aktieägarna i bilbarnstoltillverkaren Axkid kallas till extra bolagsstämma måndagen den 3 december i Göteborg.

Erik Emanuelsson föreslås väljas till ny styrelseledamot i bolaget.

Vidare föreslås inrättandet av ett incitamentsprogram på högst 510 000 teckningsoptioner motsvarande teckning av lika många nya aktier. Programmet riktar sig till styrelseledamöter och vd och har en löptid till december 2022.

Det föreslås även ett andra incitamentsprogram på högst 170 000 teckningsoptioner motsvarande teckning av lika många nya aktier. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare i bolaget och en löptid till december 2022.

Läs mer om Axkid AB