Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-31 08:48:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs rapporterar oförändrad rörelseförlust i det tredje kvartalet

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar oförändrad förlust i det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0), som väntat.

Bolagets vd Sören Sandström skriver i en kommentar att de problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 3 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas.

"Sedan slutet av förra året har vi varit igång med anpassning och utprovning hos en av de tillverkare vi samarbetat med under utvecklingen av vårt system. Det arbetet har löpt på väldigt bra och vi kan idag konstatera att vi fått en betydligt mer omfattande bild av hur systemet kan anpassas efter tillverkarnas processer", berättar vd:n.

Nu förbereds utvärdering hos ytterligare en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-0,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,14).


Sealwacs, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,4 -0,4
Nettoresultat -0,4 -0,4
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,14

Läs mer om SealWacs AB