Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-01 09:05:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra tar in cirka 19,2 miljoner kronor i företrädesemission, garanterad till 53 procent

Styrelsen i medicinteknikbolaget Emotra har beslutat att genomföra en företrädesemission som kan ge bolaget cirka 19,2 miljoner kronor. Emissionen garanteras till 53 procent och ska tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt marknadsintroduktion av bolagets metod Edor, enligt ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen innefattar högst 23 978 953 aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier.

Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera det fortsatta marknadsarbetet och uppbyggnad av en marknadsorganisation i bolaget vars primära uppgift är att kommersialisera Edor. Emotra avser dessutom att använda en del av kapitalet till fortsatt utveckling av produktens mjuk- och hårdvara samt till fortsatta forskningsstudier, för att genom detta säkerställa att bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom verksamhetsområdet, heter det i pressmeddelandet.

Teckningstiden löper mellan den 12-29 november och teckningskursen är 0,80 kronor aktien.

Bolaget handlades under onsdagen runt 1,30 kronor aktien och hade vid den senast rapporterade perioden ett börsvärde på 17,74 miljoner kronor.

Läs mer om Emotra AB