Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-06 08:53:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken säljer fastighet i Kungälv

Fastighetsbolaget Slottsviken har enligt ett pressmeddelande ingått avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheten Stationen 4 i Kungälv. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 34 miljoner kronor.

Avtalet är villkorat av att bostadsrättsföreningen erhåller nödvändig finansiering för förvärvet. Affären väntas slutföras under första kvartalet 2019. I transaktionen ingår att Slottsviken förvärvar åtta bostadsrättslägenheter, vilka kommer att avyttras under 2019.

Försäljningen påverkar resultat och bokfört kapital med 9 miljoner kronor, motsvarande 0,27 kronor per aktie, samt substansvärde med 0,07 kronor per aktie räknat efter transaktionskostnader.

"Försäljningen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör framtida förvärv. Återigen gör Slottsviken också en försäljning överstigande substansvärdet. Genom transaktionen är förvaltningsbeståndet ävensom koncentrerat till kommersiella fastigheter" kommenterar Slottsvikens vd Jakob Österberg i en kommentar.

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)