Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-14 09:19:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiFreeze AB: Optifreeze spår försäljning av tio Opticept-linjer kommande tre år, mål break-even 2020 kvarstår

Frysspecialisten Optifreeze lämnar en uppdatering av finansiella information om Opticept. Bolaget bedömer att varje installation genererar en försäljningsmarginal på mellan 7,5 och 15 miljoner kronor över en femårsperiod. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optifreeze har tidigare meddelat ett samarbete med en internationell aktör i blomsterindustrin och genom samarbetet har en tydligare affärsmodell arbetats fram. Varje år säljs 2,5 miljarder sticklingar globalt och bolagets löser industrins problem med den korta livslängden på sticklingen.

Bolagets affärsmodell består av tre delar; försäljningen av Opticept-linjen, en årlig försäljning av tillsatser och en årlig royalty för varje behandlad blomsterplanta. Den beräknade försäljningsmarginalen över fem år som varje processlinje genererar uppskattas till mellan 7,5 och 15 miljoner kronor, beroende på vilken typ av blomma som behandlas.

Optifreeze gör bedömningen att tio linjer kommer att säljas till kunder i Optiflower-segmentet under de kommande tre åren. Det är även bolagets bedömning att försäljning kommer att ske i andra applikationsområden under samma tidsperiod.

Optifreeze har tidigare estimerat att break-even kommer att nås 2020. Det är företagets fortsatta bedömning att den tidsplanen håller.

Vidare har under arbetet med tester av blomstersticklingar öppnats upp flera nya applikationer. En sådan är att introducera tillväxttillsatser i Opticept-processen, för att accelerera växten av plantan och på så sätt skapa ytterligare större värde till kunden.

Bolaget har hittills endast arbetat mot blomsterindustrin, men har ambitionen att introducera samma koncept till grönsaks- och fruktväxtsticklingar samt skurna blommor. Inget av dessa möjligheter har tagits in i bedömningen ovan.

"Vi har nu nått en punkt där affärsmodellen och potentialen är tydligare. Vi tycker därför det är korrekt att informera våra ägare och den finansiella marknaden om våra nya bedömningar. Samtidigt vill vi påminna om att detta är en helt ny teknik med utmaningar och stora möjligheter", säger Eda Demir Westman, vd i Optifreeze.

Läs mer om OptiFreeze AB