Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-14 10:01:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator vill sänka teckningskursen för teckningsoptioner

Aktieägarna i riskkapitalbolaget Transferator kallas till extra bolagsstämma den 28 november i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptionerna TO 4A och TO 5B, innebärande att teckningskursen för att utnyttja optionerna ska sänkas från nuvarande 1,20 kronor till 1 krona per aktie.

Vidare föreslås samma sänkning för optionsprogrammet 2017/2020 men dessa optioner är inte upptagna för handel.

Läs mer om Transferator AB