Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-15 09:05:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile tappar intäkter samtidigt som förlusten minskade i tredje kvartalet

Telekombolaget Optimobile redovisar lägre intäkter samtidigt som förlusten sjönk i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,4). Aktiverat arbete för egen räkning var 1,2 miljoner kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,6). Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-1,7). Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-1,09).

Optimobile meddelade den 12 september att slutleverans är genomförd till Polkomtel-gruppen, som nu integrerar bolagets lösning i sin nya tekniska IMS-plattform. Polkomtel kommer att genomföra utökade användartester, vilket innebär att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i tredje kvartalet kommer att förskjutas till det fjärde kvartalet i år.

"Vi ser stor potential i vårt samarbete med Polkomtel, inte minst tack vare deras cirka 12 miljoner abonnenter, och ser fram emot lanseringen av tjänsten och efterföljande utveckling", kommenterar vd Lars Rutegård i delårsrapporten.


Optimobile, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,4 -25,0%
Rörelseresultat -0,8 -1,6
Resultat före skatt -0,9 -1,7
Nettoresultat -1,5 -1,7
Resultat per aktie, kronor -0,15 -1,09

Läs mer om OptiMobile AB