Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-16 10:43:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac rapporterar som väntat ingen omsättning och ökar förlusten under tredje kvartalet

Forskningsbolaget Rhovac redovisar oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -5,0 miljoner kronor (-3,9).

Resultatet före skatt var -5,0 miljoner kronor (-3,9).

Resultatet efter skatt blev -4,9 miljoner kronor (-3,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,51 kronor (-0,42).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 19,7 miljoner kronor (12,6).

Bolaget rapporterade under sommaren positiva resultat från den kliniska fas I/II-studien med RV001 hos prostatacancerpatienter. I studien behandlades 22 patienter och studien avslutades i februari. Nu fortsätter bolaget att följa patienterna under ytterligare 12 månader för att utvärdera hur långvarigt immunsystemet är hos patienterna, enligt rapporten.
Rhovac, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,0 -3,9
Resultat före skatt -5,0 -3,9
Nettoresultat -4,9 -3,4
Resultat per aktie, kronor -0,51 -0,42

Läs mer om RhoVac AB