Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-22 16:34:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken vänder till förlust i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar lägre intäkter och vänder till förlust i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,8 miljoner kronor (2,0), en minskning med 10 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (0,2). Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (0). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,00).

Substansvärdet var 1,17 kronor per aktie den 30 september (1,16).

Slottsvikens vd Jakob Österberg skriver i delårsrapporten att han förväntar sig att bolagets verksamhet framgent kommer att avspegla sig i ökat substansvärde, ökat fastighetsvärde såväl som ännu nöjdare hyresgäster.


Slottsviken, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,8 2,0 -10,0%
Rörelseresultat -0,4 0,2
Rörelsemarginal 10,0%
Resultat före skatt -0,6 0
Nettoresultat -0,6 0
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,00

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)