Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-23 08:01:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ställer in den extra stämman den 28 november

Riskkapitalbolaget Transferator har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 28 november. Kallelsen till den extra stämman gick ut den 14 november. Det framgår av ett pressmedelande.

"Grunden till att den extra stämman ställs in är att synpunkter framställts att ärendena på stämman skulle kunna anses strida mot Aktiemarknadsnämndens kod om god sed. Transferator delar inte helt den tolkningen, men styrelsen väljer ändå att inte gå vidare med förslaget", skriver bolaget.

Förslaget vid den extra stämman som nu är inställd var att sänka teckningskursen för utestående teckningsoptioner från nuvarande 1,20 kronor till 1 krona per aktie.

Läs mer om Transferator AB