Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-29 09:00:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiFreeze AB: Optifreeze ökar intäkterna och minskar förlusten i tredje kvartalet

Frysspecialisten Optifreeze redovisar ökande intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,22).

Kassa och bank var på 9,9 miljoner kronor (1,3) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,6 miljoner kronor (-2,1) i tredje kvartalet.

Nettomsättningen i tredje kvartalet kommer från tester tillsammans med kunder, utvecklingskostnader som kunder betalat och ”signing fee” av försäljningen av ett Opticept-system. "Kostnaderna under 2018 är samma som under 2017. Företagets finanser är stämmer överens med den fastslagna långtidsplanen som vi följer", skriver bolaget i delråsrapporten.

"Om vi blickar framåt så ligger Optifreeze i linje med de tidigare fastslagna målen att nå breakeven under 2020. Vi kommer att fortsatt fokusera på Optiflower- och Optidrysegmenten. Med vår nuvarande kund inom Optiflower så kommer vi att undersöka nya applikationer med samma teknologi applicerad på snittblommor, frukter, hackade grönsaker och övrigt plantmaterial, såväl som att applicera samma teknologi men i olika syften. Optifreeze kommer också att arbeta med utveckling och försäljning inom Optidry-segmentet där vi ser stora möjligheter. Det känns bra att Optifreeze ligger i linje med de uppsatta målen, både finansiella och teknologiska. Jag ser fram emot att gå in i årets sista period tillsammans med medarbetare och kunder, nuvarande och potentiella", kommenterar vd Eda Demir Westman i delårsrapporten.


Optifreeze, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0,8 0,0
Rörelseresultat -0,9 -1,9
Resultat före skatt -0,9 -1,9
Nettoresultat -0,9 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,22

Läs mer om OptiFreeze AB